JAMATLON PURFL

RAZPIS NAGRADNEGA NATEČAJA ZA IZDELAVO LIKOVNIH, PISNIH ALI MULTIMEDIJSKIH IZDELKOV NA TEMO JAMATLON IN OHRANJANJE RUDARSKE DEDIŠČINE

Zavod Savus bo 17. junija 2017 v sodelovanju z Rudnikom Trbovlje Hrastnik pripravil že sedmi Jamatlon. Jamatlon je adrenalinsko doživetje v rudniški jami. V njej ekipe dveh do največ pet udeležencev premaguje različne rudarske ovire. Jamatlon ni tekmovanje, temveč spodbujanje tovarištva in premagovanje samega sebe. Vsi udeleženci so po končani preizkušnji navdušeni nad izkušnjo in polni neponovljivih vtisov. Od lani se lahko Jamatlona udeležijo tudi mladoletni, stari najmanj 14 let, pri čemer mora biti vsaj en član ekipe polnoleten.

 1. Namen natečaja

  Organizatorji z Jamatlonom na inovativen način uporabljajo rudniško infrastrukturo, ki po zaprtju rudnika ne služi prvotnemu namenu. Na ta način želijo rudarstvo v zasavskih premogovnikih predstaviti z drugačne plati in ga približati sedanjim in bodočim generacijam. V pristnem okolju, v katerem so vsakodnevno delali zasavski rudarji, udeleženci Jamatlona doživljajo nepozabno rekreativno izkušnjo. Prireditev poteka dvakrat letno: julija v okviru rudarskega praznika in decembra ob prazniku sv. Barbare, zavetnice rudarjev. Jamatlon ponuja prostor tudi mladim in njihovi ustvarjalnosti, zato letos prvič razpisujemo natečaj Jamatlon purfl. Rudarski izraz purfl pomeni smodnik, skladišče razstreliva, mi pa smo ga uporabili v prenesenem pomenu kot ustvarjalni naboj, ki čaka, da »eksplodira« oziroma se izrazi. Z natečajem želimo mlade, njihove učitelje in starše spodbuditi k raziskovanju in razmišljanju o rudarski dediščini, obuditi spomine na 240-letno rudarjenje v Zasavju in način življenja rudarskih družin.

 2. Predmet natečaja

  Predmet natečaja je izdelava likovnih, pisnih ali multimedijskih izdelkov na temo ohranjanja rudarske dediščine v povezavi z Jamatlonom.

 3. Sodelovanje in smernice za izdelavo izdelkov

  Natečaj je namenjen devetošolcem in srednješolcem, ki so dopolnili 14 let. Mladi lahko izdelek izdelajo sami ali v skupini največ štirih. Na natečaju lahko sodelujejo mladi samostojno ali v okviru šole pod vodstvom mentorja.

  S sodelovanjem na natečaju se udeleženci in mentorji strinjajo, da se izdelki javno razstavijo ali objavijo v tiskani in elektronski obliki (časopis Zasavski tednik, spletni časopis www.zasavc.net, spletna stran www.jamatlon.si in FB strani Zasavc.net in Jamatlon). Organizator natečaja avtorjem izdelkov ne bo vračal.

  Rudarska dediščina zajema širok spekter, od nekdanjega načina življenja in dela rudarjev, industrijskih strojev, orodja, knapovskega žargona, kulinarike do publikacij, knjig, posvečenih rudarjem. Rudarska dediščina je tudi razmišljanje o »izkoriščanju« rudniških objektov v prihodnosti, dogajanju v jamskih prostorih, uporabi industrijske dediščine na površju in opuščenih rudniških površin. Mladi lahko navdih za svoj izdelek poiščejo v zgodovinskih virih, v opuščeni rudniški infrastrukturi, spomenikih, pri še živečih rudarjih, starih starših, krajanih, ki se spominjajo dela in nekdanjega rudarskega življenja, anekdot, prigod. V pomoč naj jim bo tudi spletna stan www.jamatlon.si.


  Likovni izdelki

  Mladi lahko na natečaju sodelujejo z likovnim izdelkom – plakatom, velikosti 50/70. Na njem se lahko izrazijo z različnimi tehnikami (risba, grafika, fotografija, montaža, akvarel, …). Plakat naj izraža kreativni pogled na rudarsko dediščino v povezavi z Jamatlonom. Tema je svobodna, lahko je tudi povsem abstraktna. Bistveno je, da se nekje na plakatu pojavi tudi ime Jamatlon in datum 17. junij 2017, ki pa je lahko tipografsko in vizualno unikatno oblikovano. Dela ne smejo biti kaširana ali uokvirjena, poškodovana ali zamazana. Plakat je lahko izdelan tudi v digitalni obliki. V tem primeru mora biti izdelan v formatu .pdf, .jpg ali .png.


  Pisni izdelki

  Mladi lahko na natečaju sodelujejo z umetnostni besedilom ali novinarskim prispevkom (zgodba, pesem, aforizem, anekdota, intervju, reportaža, predstavitev …), v katerem upoštevajo značilnosti pravopisnih pravil ter besedilne in pripovedne vrste. Prispevki so lahko zapisani tudi v narečju ali knapovskem žargonu. V besedilih naj avtorji svoje prispevke ustvarjalno povežejo z rudarsko dediščino, ne pa nujno tudi z Jamatlonom. Besedila naj ne bodo daljša od 5000 znakov s presledki. Napisana morajo biti v datoteki Word.


  Multimedijski izdelki

  Mladi lahko na natečaju sodelujejo z multimedijskimi izdelki, v katere po svoji izbiri vključujejo vse ali kakšne od elementov: video, grafika, fotografija, tekst, zvok in animacija. Multimedijska predstavitev mora kreativno predstavljati rudarsko dediščino v povezavi z Jamatlonom, lahko pa vsebuje tudi povabilo na ta adrenalinski dogodek. Multimedijska predstavitev je lahko izdelana v formatih .pdf ali .mp4, pri katerem je maksimalna dolžina predstavitve 1 minuta.


  Likovni, pisni ali multimedijski izdelki morajo biti opremljeni s podatki:

  • naslov izdelka,
  • ime in priimek avtorja ali avtorjev, če izdelek izdeluje skupina,
  • starost avtorja ali avtorjev,
  • elektronski naslov avtorja ali avtorjev
  • kategorija (likovni, pisni ali multimedijski izdelki).

  Če na natečaju sodelujejo mladi pod vodstvom mentorja, je potrebno dopisati še:

  • naziv in naslov šole,
  • ime in priimek mentorja,
  • elektronski naslov mentorja.
 4. Rok za izdelavo

  Predstavniki osnovnih in srednjih šol oziroma avtorji izdelke pošljejo ali dostavijo na naslov: Zavod Savus, Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje oziroma na info@zasavskitednik.si s pripisom: natečaj »Jamatlon purfl« najkasneje do 20. maja 2017.

 5. Nagrade

  Skupina ocenjevalcev, ki jo bodo sestavljali: član ekipe Jamatlona in po dva strokovnjaka s področja likovnega, literarnega in multimedijskega ustvarjanja, bo izbrala tri najboljše izdelke – ne nujno vsakega iz druge ustvarjalne zvrsti – in jih nagradila z brezplačno prijavnino na Jamatlon (za največ pet članov), ki se bo odvijal 17. junija 2017. Ekipe lahko sestavljata najmanj dva do največ pet članov, pri čemer mora biti vsaj en član polnoleten, ostali pa stari najmanj 14 let. Če je nagrajenec posameznik, se lahko Jamatlona vseeno udeleži ekipa petih udeležencev. Mentorji so povabljeni, da za natečaj navdušijo učence oziroma dijake, ki se želijo udeležiti Jamatlona (www.jamatlon.si). Rezultate natečaja bomo sporočili na elektronski naslov mentorjev oziroma avtorjev do 31. maja 2017. Zmagovalci natečaja morajo do najkasneje 7. junija 2017 potrditi svojo udeležbo na Jamatlonu.

 6. Druge informacije

  Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na kontaktni osebi: Tatjana Polanc Kolander ali Marko Planinc, e-naslov: info@zasavskitednik.si, telefon: 070 788 510.

Veselimo se sodelovanja in vas prijazno pozdravljamo.

Marko Planinc
direktor Zavoda Savus

Tatjana Polanc Kolander
koordinatorka natečajaNajnovejše novice

Trenutno še ni objavljenih novic.Dobljeni prispevki

Trenutno še ni objavljenih novic.