Prijava : Ekipa 4

Nosilec ekipe:

Predračun dobi nosilec ekipe.

Oseba mora biti starejša od 14 let.

Ženski Moški

S M L XL XXL

2 - član ekipe

Oseba mora biti starejša od 14 let.

Ženski Moški

S M L XL XXL

3 - član ekipe

Oseba mora biti starejša od 14 let.

Ženski Moški

S M L XL XXL

4 - član ekipe

Oseba mora biti starejša od 14 let.

Ženski Moški

S M L XL XXL

Opozorilo: S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem star več kot 14 let in da se strinjam s pogoji sodelovanja.